5.11.2008

hecele

hidroklorikasitmeselailkgelenaklıma. düşünmedenyazamıyorum. demindenberidüşünmedenaklımailkgeleniyazayımdedimyazayazabunuyazdım. ayrıcaspace'ebasmaköylebirrefleksolmuşki. kelimelerinarasındaaralıkbırakmadanyazmakiçinresmenuğraşıyorum. spacelerisiliptekraryazıyorumbununiçin. hidroklorikasitmesela. boktandünya. zamanlavefarketmedeneritiyorsenibiliyomusun. sensekafandaplanlarlakalıyorsunyapılmayıbekleyen. tostmeselamakinesi. çiftkaşarlıtostunsıcakyuvası. çiftderken? ilksoruişaretimikullandım. nokta.geçengüntaslaklarımınbirinde"ziftinpekiniye"diyebiryazıgördüm. ziftinpekini. benyazdımevet. ziftinpekinördeği. herkesburayaaitolmadığınıdüşünüyor. onlariçinçokdahafarklıyerlerolmalıymışgibi. kandırmakendini. burasısenin. bukadar. dahafazlasıyadadahaiyisideğil. boktanbildiğin. bildiğinbok. birşeyleridedeğiştirmeyeçalışmakgibidonkişotlukoynamakdabiryerekadar. yeldeğirmenlerideonlardansadeğiştiremezsin. kandırkendini. başkahiçbirşeyyapmadınzatenşimdiyekadardevamet. pekinördeğinzifti. hayataynıdöküntülerindöndürülüpdöndürülüpönümüzesürülmesiysebinelimdiye. insekmüsaitbiryerdedursadadünya. bumesafeyebuzamançokbeabi. bildiğinhidroklorikasityani. neydibunundaformülüunuttumgitti.

Hiç yorum yok: